Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

9111 52c0 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viaszydera szydera
5033 9163 390
Reposted frommisza misza vianadelle nadelle
7216 bdf0 390
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem.
Myślisz, że będzie więcej.
Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz.
Potrzebuję znaku, że coś się zmieni, potrzebuję powodu, żeby iść dalej. Potrzebuję jakiejś nadziei.
— Grey's Anatomy sez. II, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianadelle nadelle

April 10 2015

5322 0ef8 390
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaszydera szydera
6155 915d 390
Reposted fromcycokarol cycokarol viaevvelinus91 evvelinus91
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
Reposted frominpassing inpassing viafckit fckit
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viakeepcreepy keepcreepy
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaszydera szydera

March 24 2015

 Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaLookrecja Lookrecja
0533 ad75 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamieszu mieszu
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber

March 13 2015

Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea
Reposted fromkobietaSukcesu kobietaSukcesu vianadelle nadelle

March 09 2015

8520 57da 390
Reposted frommeumego meumego viamefir mefir
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmunt Freud
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
6329 c228 390
Reposted frommariet mariet viaoktawiia oktawiia

March 01 2015

7511 01f1 390
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures vianadelle nadelle
9858 38c7 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamefir mefir
7557 c957 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— Bolesław Prus, Omyłka
Reposted fromwronia wronia viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl