Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

8021 5576 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawaterfall waterfall

February 22 2015

3675 9ccb 390
Reposted fromolass olass viamefir mefir

February 07 2015

Nasza pamięć jest wybiórcza, ale niektóre wspomnienia żyją w nas niezwykle wyraźnie, ostre jak kawałek szkła, a żeby je przywołać, czasem wystarczy jedynie dźwięk albo zapach.
— A. Bracken
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
Caught in a bed romanceBy Marianna Raskin
Reposted fromcuty cuty vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
raz jestem bez żadnych uczuć, nie zależy mi na niczym, a raz jestem gotowa poryczeć się z byle powodu.
— fuck logic
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

January 22 2015

Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianadelle nadelle
5729 c556 390
6702 837a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoulforme soulforme

January 21 2015

5940 cff4
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viamefir mefir
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
6576 f9cc 390
Reposted fromwildeyed wildeyed vialoveistrue loveistrue

January 20 2015

2848 b4b5 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszydera szydera
Każda miewa w życiu momenty, kiedy musi się zastanowić, kim jest i czego chce.
— Julia Roberts
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viamefir mefir
chcę iść spać i obudzić się latem
— 21:00
Reposted fromwarkocz warkocz viathefirstdrop thefirstdrop
6084 4f07 390
Reposted fromjoa joa vianadelle nadelle

January 19 2015

Już nigdy nie poczujesz się tak samo, nigdy nie wzniesiesz się trzy metry nad niebo.
Reposted from100suns 100suns viacytaty cytaty
lajf
Reposted fromjulios julios vianadelle nadelle
Wszyscy skrywamy w najgłębszych zakamarkach duszy jakiś sekret.
— Carlos Ruiz Zafrón – „Marina”
Reposted frombombas bombas vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl